Nieuws- en parkberichten

Nieuws11 maart 2015 Versterking team Solaris Parkm...


Versterking team Solaris Parkmanagement

Het team van Solaris Parkmanagement is per 1 februari 2015 versterkt
met de aanstelling van Ben van de Wijgert.

Ben zal onder andere actief zijn voor ParkNed B.V.
ParkNed exploiteert in Waalwijk een glasvezelnetwerk voor bedrijven en instellingen op de bedrijventerreinen Haven 1 tot en met 7. Daarnaast zal Ben zich richten op diverse (glasvezel)projecten.

Ben is te bereiken op 06–83331164 of per e-mail: b.vandewijgert@parkned.nl

Solaris Parkmanagement wenst Ben erg veel succes!

Nieuws5 maart 2015 ‘Laat bedrijven zelf pionieren...

‘Laat bedrijven zelf pionieren op hun terrein’

Bron: Financieel Dagblad 28 februari 2015 - Eva Rooijers

Veel bedrijventerreinen kampen met leegstand en verval. Maar in Brabant keert het tij. Door bedrijvenparken efficiënter in te richten, ze soepeler te managen en vooral: te investeren. Ondernemers pionieren hier op hun eigen terrein.

Iedereen heeft het over de lege kantoren en winkelpanden, maar de economische schade door de verloedering van bedrijventerreinen is nog vele malen groter.

Hier zit 25% tot 30% van de werkgelegenheid, waaronder de kwetsbare sector van laaggeschoolde arbeid. De bedrijven op deze terreinen vormen vaak de ruggengraat van de lokale economie.’ Cees-Jan Pen windt zich hoorbaar op. Als lector Brainport aan Fontys Hogescholen en programmamanager bij kennisorganisatie Platform 31 doet hij onderzoek naar de relatie tussen regionale economie en vastgoed.

Pen schetst de neerwaartse spiraal die optreedt bij toenemende leegstand en verloedering van bedrijventerreinen. Deze locaties verdienen al geen schoonheidsprijs: weinig groen, veel metaalplaat, nergens voorzieningen. Maar wanneer die werkomgeving er steeds gehavender uit gaat zien, met roestige loodsen, ingeslagen ruiten en rotzooi langs de weg, is dat ook nadelig voor de lokale economie.

Een direct gevolg van verloedering is dat vastgoedprijzen dalen. ‘Dat is vervelend, maar nog niet het ergste’, zegt Pen. ‘Schadelijker is dat ondernemers op zo’n terrein negatiever en apathischer worden. Ze houden minder rekening met elkaar, of het terrein trekt criminele activiteiten aan. De gemeente moet vaker uitrukken vanwege handhavingsproblemen, wat ook geld kost. Op zo’n terrein wil je geen klanten ontvangen. Het uiteindelijke resultaat is dat bedrijven minder investeren en innoveren.’ Maar verkassen is voor de ondernemers om financiële of praktische redenen lang niet altijd een optie.

Dit sombere scenario is geen luchtballon van een wetenschapper. Van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland is 30% verouderd. Officieel bedraagt de leegstand hier 8% tot 10%. ‘Maar officieus ligt dat percentage twee keer zo hoog’, zegt Pen. ‘Grote hallen waarin slechts 10% van de werkruimte wordt gebruikt, worden namelijk niet meegerekend.’

Even stond de aftakeling van bedrijventerreinen hoog op de politieke agenda. Er kwam een taskforce in 2008, een convenant in 2010, met subsidies voor pilotprojecten en opknapbeurten. Centraal stond de noodzaak om de wildgroei aan bedrijventerreinen tegen te gaan en meer te investeren in de bestaande terreinen. Niet alleen door gemeenten, maar vooral ook door vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Dat werd ‘verzakelijking’ genoemd.

‘Maar de problematiek lijkt weer van de agenda te verdwijnen’, zegt Pen, die namens Platform 31 de door het Rijk gesubsidieerde Pilotprojecten Verzakelijking evalueerde. ‘In de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten zie je er nauwelijks iets over terug. En door de recessie, de Rijks- en lokale bezuinigingen, de verliezen op grondposities en decentralisatie in het sociale domein zijn er nauwelijks mensen en middelen om door te gaan met de aanpak van bedrijventerreinen. Terwijl er juist nu grote zorgen zijn over het behoud en het scheppen van werk.’

Pen pleit niet voor miljoenensubsidies. ‘Dat werkt niet. Je moet ondernemers juist prikkelen om zelf te investeren. Maar daar moet je wel een slinger aan geven.’

Dat is precies wat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) probeert te doen. De uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant beheert sinds 2009 een revolverend fonds (een lokale subsidie die wordt terugbetaald) van € 50 mln. ‘Daarmee investeren we in de herstructurering van bedrijventerreinen en in innovatieve werkplekken’, zegt Katja de Haan, bij BOM verantwoordelijk voor de terreinen in Zuidoost-Brabant. ‘Hierbij staat de vraag van ondernemers en vastgoedeigenaren centraal’, zegt De Haan. ‘Zij geven met hun investeringen een impuls aan een terrein en aan de economie. Wij stimuleren en faciliteren, maar als er geen initiatieven van bedrijven loskomen om wat aan het terrein te doen, gaan wij ook niet investeren.’

Is uitgaan van de behoefte van ondernemers een open deur? Ja. Maar die deur is jarenlang niet ingetrapt door gemeenten. Pen: ‘Het is en blijft vreemd hoeveel ambtenaren communiceren met burgers en hoe weinig er wordt ingezet op communicatie met bedrijven.’ Volgens De Haan is er niet één gouden strategie om een bedrijventerrein nieuw leven in te blazen. ‘Voor ieder terrein is er een andere knop waar je aan moet draaien. Het is pionieren.’

Lees verder op www.fd.nl

Nieuws19 februari 2015 Bedrijvenpark Kaatsheuvel krij...


Bedrijvenpark Kaatsheuvel krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven

Foto: links wethouder Kees Grootswagers rechts Onno Keuker, Landelijk Projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen. Fotograaf Jan Stads, Pixs4Profs

KAATSHEUVEL - Het bedrijvenpark Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald.

Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Gisteren, donderdag 12 februari, werd op de locatie Dancewing aan de Frankrijkstraat 5, het bijbehorende certificaat uitgereikt aan de KVO-werkgroep en ondernemers.

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken.

Het keurmerk werd uitgereikt omdat het bedrijventerrein onder meer aandacht het KVO-B-certificaat. Dat houdt in dat er aandacht is voor het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig', men toeziet op een beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, investeert in het beter verlichten van panden en het plaatsen van camera’s en tot slot de openbare ruimte zoals de groenvoorziening en straatverlichting verbetert.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws12 december 2014 Fijne feestdagen!


Het gehele team van Solaris Parkmanagement B.V. wenst u fijne feestdagen en een gezond, ondernemend en gelukkig 2015.

Ook in 2015 staan wij graag weer voor u klaar!

François van Son

Marjo van Bijnen

Christel Tax

Stefan Wijbers

Joyce van Riel

Nieuws24 november 2014 Bedrijvenpark Kaatsheuvel gece...


Bedrijvenpark Kaatsheuvel gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijvenpark Kaatsheuvel is op maandag 24 november jl. gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Veiligheid op bedrijventerreinen is een gemeenschappelijk doel van alle gevestigde ondernemers. Dit doel kan door middel van samenwerking worden bereikt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van het bedrijventerrein. Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en het parkmanagement staat hierbij centraal.

Door de certificering is het bedrijventerrein de komende twee jaar voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Leden van parkmanagement die reclamebelasting afdragen kunnen korting krijgen op verzekeringspremies.

Certificeringsinstantie KIWA is zeer tevreden over de samenwerking van de KVO werkgroep en de resultaten die men tot nu toe heeft bereikt.

Het certificaat zal op een nader te bepalen datum feestelijk worden uitgereikt aan de KVO-werkgroepleden en ondernemers van bedrijvenpark Kaatsheuvel. Solaris Parkmanagement feliciteert de Brandweer, Politie, Gemeente en ondernemers met dit geweldige resultaat!

Nieuws21 oktober 2014 Autoveiling.nl Kaatsheuvel ope...


Autoveiling.nl Kaatsheuvel opent vestiging in België

KAATSHEUVEL - De AVN Group in Kaatsheuvel, het bedrijf achter Autoveiling.nl en theCarAuction.eu, breidt uit naar België. In Nederland is er veel vraag naar tweedehands auto’s. En daar kunnen verkopende partijen in België van profiteren, verwacht Wierd Meijering, directeur van de AVN Group.

In Nederland worden zoveel gebruikte auto’s geëxporteerd dat op de Nederlandse markt een tekort dreigt. Veel auto’s gaan vanaf hier naar bijvoorbeeld Polen. Het exporteren van jonge gebruikte auto’s is interessant omdat bij export de BMP kan worden teruggevraagd.

De AVN Group veilt, importeert en exporteert auto’s naar landen in Europa. Jaarlijks gaat het om 25.000 auto’s aan meer dan 6.000 handelaren in heel Europa.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws18 oktober 2014 Deelname Parkmanagement blijft...


Deelname Parkmanagement blijft groeien

Artikel in De Ondernemer van 18 oktober 2014!

Lees het artikel hier

Nieuws16 oktober 2014 Aanpak Veiligheid Kleine Bedri...

Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) voor 2014 stopgezet

De stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2014 stopt per 1 oktober. Kleine bedrijven maakten de afgelopen maanden in groten getale gebruik van de gratis veiligheidsscan en de subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten. Meer dan 70% van de ondernemers investeerde na de scan in maatregelen om hun zaak beter te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en geweld en andere veiligheidsrisico’s. Hierdoor is het beschikbare budget voor 2014 uitgeput.

De aanpak VKB ondersteunt kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s) bij het verbeteren van de veiligheid van hun bedrijf. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de regeling sinds januari 2013 uit. Ondernemers kunnen zich daarbij aanmelden voor een gratis veiligheidsscan. Met deze scan krijgen zij een beter beeld van de eigen veiligheidsrisico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Het CCV adviseert op basis van de scan over te ondernemen organisatorische en technische maatregelen. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om procedures rond openen en sluiten. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Technische maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, de aanschaf van een afroombox of het installeren van een alarmsysteem. Voor dergelijke maatregelen was een subsidie beschikbaar van 50% van de totale kosten tot een maximum van 1.000 euro. Al met al ondervonden het afgelopen jaar 7000 ondernemers voordeel van de aanpak VKB.

Vervolg

Vanaf 1 oktober 2014 honoreert het CCV geen nieuwe aanvragen voor een VKB scan meer. Het CCV kan een beperkte groep ondernemers die op de wachtlijst staat of waarvan de procedure nog niet is afgerond, nog wel helpen. Daarnaast voert het CCV nog een beperkt aantal speciale projecten met onder andere brancheorganisaties uit. Over de wijze waarop de aanpak VKB in 2015 een vervolg krijgt, volgt op een later moment meer informatie.

Bron: www.veiligondernemenbeginthier.nl

Nieuws15 oktober 2014 Winkel voor schietsport en jag...


Winkel voor schietsport en jagen in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - The Gearshed is vrij onopvallend neergestreken op bedrijventerrein De Kets in Kaatsheuvel.

Geen schreeuwende reclames aan de gevel. Maar binnen wordt de handel in één oogopslag duidelijk. In een zwaarbeveiligde ruimte hangt een lange rij buksen, (jacht)geweren en pistolen. Verder staat het pand vol andere attributen voor de schietsport en de jacht. Van kruisbogen, munitie, messen en verrekijkers tot kleding.

Eigenaar Rob Boom waagt zich aan een nieuw avontuur. "Ik had een zaak (Yankee) in de binnenstad van Den Bosch. Maar veel mensen vonden het niet prettig om in een drukke winkelstraat met wapens over straat te lopen. Dat snap ik."

In z'n zoektocht naar een andere, veel grotere locatie viel het oog op het voormalige bedrijfspand van Snoeren Kozijnen aan de Frankrijkstraat. De zaak van 750 vierkante meter is grondig aangepakt: veel hout, een jachtkamer, leren banken, een bar.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws18 augustus 2014 Versterking team Solaris Parkm...


Versterking team Solaris Parkmanagement

Het team van Solaris Parkmanagement is per 18 augustus 2014 versterkt met de aanstelling van Joyce van Riel. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als Management Assistente.

Joyce zal in haar nieuwe functie allround inzetbaar zijn voor administratieve en organisatorische ondersteuning van de Parkmanagers en als aanspreekpunt voor ondernemers.

Joyce is te bereiken via jvr@solarisparkmanagement.nl

Solaris Parkmanagement wenst Joyce veel succes in haar nieuwe functie!


Bericht 11 tot 20
« Vorige  1 2 3 4  Volgende »Lid worden?

U kunt zich hier aanmelden.


Iets melden?

U kunt hier uw wensen, klachten, suggesties of informatie melden.


Partner worden?

U wilt uw product of dienst aanbieden op dit park?


Nieuws en Parkberichten
Parkbericht 11 januari 2016
Dit was 2015 - En dit is wat we met elkaar hebben bereikt!

Dit was 2015 - En dit is wat we met elkaar hebben bereikt! Klik op de foto voor een overzicht! »