Nieuws- en parkberichten

Nieuws16 oktober 2014 Aanpak Veiligheid Kleine Bedri...

Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) voor 2014 stopgezet

De stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2014 stopt per 1 oktober. Kleine bedrijven maakten de afgelopen maanden in groten getale gebruik van de gratis veiligheidsscan en de subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten. Meer dan 70% van de ondernemers investeerde na de scan in maatregelen om hun zaak beter te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en geweld en andere veiligheidsrisico’s. Hierdoor is het beschikbare budget voor 2014 uitgeput.

De aanpak VKB ondersteunt kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s) bij het verbeteren van de veiligheid van hun bedrijf. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de regeling sinds januari 2013 uit. Ondernemers kunnen zich daarbij aanmelden voor een gratis veiligheidsscan. Met deze scan krijgen zij een beter beeld van de eigen veiligheidsrisico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Het CCV adviseert op basis van de scan over te ondernemen organisatorische en technische maatregelen. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om procedures rond openen en sluiten. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Technische maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, de aanschaf van een afroombox of het installeren van een alarmsysteem. Voor dergelijke maatregelen was een subsidie beschikbaar van 50% van de totale kosten tot een maximum van 1.000 euro. Al met al ondervonden het afgelopen jaar 7000 ondernemers voordeel van de aanpak VKB.

Vervolg

Vanaf 1 oktober 2014 honoreert het CCV geen nieuwe aanvragen voor een VKB scan meer. Het CCV kan een beperkte groep ondernemers die op de wachtlijst staat of waarvan de procedure nog niet is afgerond, nog wel helpen. Daarnaast voert het CCV nog een beperkt aantal speciale projecten met onder andere brancheorganisaties uit. Over de wijze waarop de aanpak VKB in 2015 een vervolg krijgt, volgt op een later moment meer informatie.

Bron: www.veiligondernemenbeginthier.nl

Nieuws15 oktober 2014 Winkel voor schietsport en jag...


Winkel voor schietsport en jagen in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - The Gearshed is vrij onopvallend neergestreken op bedrijventerrein De Kets in Kaatsheuvel.

Geen schreeuwende reclames aan de gevel. Maar binnen wordt de handel in één oogopslag duidelijk. In een zwaarbeveiligde ruimte hangt een lange rij buksen, (jacht)geweren en pistolen. Verder staat het pand vol andere attributen voor de schietsport en de jacht. Van kruisbogen, munitie, messen en verrekijkers tot kleding.

Eigenaar Rob Boom waagt zich aan een nieuw avontuur. "Ik had een zaak (Yankee) in de binnenstad van Den Bosch. Maar veel mensen vonden het niet prettig om in een drukke winkelstraat met wapens over straat te lopen. Dat snap ik."

In z'n zoektocht naar een andere, veel grotere locatie viel het oog op het voormalige bedrijfspand van Snoeren Kozijnen aan de Frankrijkstraat. De zaak van 750 vierkante meter is grondig aangepakt: veel hout, een jachtkamer, leren banken, een bar.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws18 augustus 2014 Versterking team Solaris Parkm...


Versterking team Solaris Parkmanagement

Het team van Solaris Parkmanagement is per 18 augustus 2014 versterkt met de aanstelling van Joyce van Riel. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als Management Assistente.

Joyce zal in haar nieuwe functie allround inzetbaar zijn voor administratieve en organisatorische ondersteuning van de Parkmanagers en als aanspreekpunt voor ondernemers.

Joyce is te bereiken via jvr@solarisparkmanagement.nl

Solaris Parkmanagement wenst Joyce veel succes in haar nieuwe functie!

Nieuws22 juli 2014 Eindelijk eerste bewoner Bedri...


Eindelijk eerste bewoner Bedrijvenpark Kaatsheuvel

 

KAATSHEUVEL - Eindelijk heeft het eerste bedrijf zich gevestigd op het 'nieuwe' Bedrijvenpark Kaatsheuvel. Habraken Machines is van het oude onderkomen in Sprang-Capelle naar nieuwbouw verhuisd.

Na vele jaren van plannenmakerij, procedures en een zoektocht naar bedrijven is Habraken Machines de eerste onderneming die zich op het bedrijventerrein vestigt. Ook de nieuwbouw van Hultermans Elektro & Beveiliging is nu bijna klaar. Verder is het al jaren braakliggende terrein nog leeg. De zoektocht naar bedrijven verloopt zeer moeizaam. Habraken Machines 'ontwikkelt en bouwt' industriële naaimachines die de hele wereld over gaan. Het onderkomen in Sprang-Capelle was verouderd en te klein. Daarom is gekozen voor nieuwbouw in Kaatsheuvel.

 

bron: Brabants Dagblad 2014,

Nieuws14 juli 2014 Ombouw N261 bijna geruisloos

Een nieuwe weg (N261) bouwen op een plek waar er al een ligt. Zonder overlast.

Bram de Mooij van wegenbouwer BAM schudt moeiteloos uit zijn mouw wanneer welk onderdelen van de N261 worden aangepakt en klaar zijn. Hij toont zich tevreden over de gang van zaken en is ingenomen met de positieve reacties die hij van het publiek krijgt.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Brabants Dagblad

Parkbericht10 juli 2014 Voorkom als ondernemer veel va...


Voorkom als ondernemer veel vakantiestress... en beveilig uw bedrijf tegen inbrekers!

De zomervakantie zit er weer aan te komen, een periode waarin velen van u en uw medewerkers van een welverdiende rust kunnen genieten. Terwijl veel mensen vakantie vieren in binnen- en buitenland, slaat het dievengilde toe.

  

Wees extra alert op verdachte personen, situaties of voertuigen op het terrein of in de nabijheid van bedrijfspanden. Houd ook een oogje in het zeil voor uw buurman of –vrouw. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meldt dit direct bij de politie via 0900-8844 en bij heterdaad via 112. Melding bij het Parkmanagement stellen wij daarnaast zeer op prijs om deze zaken in beeld te hebben en te kunnen monitoren (info@solarisparkmanagement.nl).

 

U kunt als ondernemer ook zelf veel doen om inbraak te voorkomen, bijgaand een aantal praktische tips:

 

  • Laat een erkend alarmsysteem plaatsen en/of informeer uw beveiliger over uw afwezigheid.
  • Voorzie ramen en deuren van goedgekeurd hang- en sluitwerk.
  • Zorg dat uw spullen in het pand van buitenaf niet te zien zijn.
  • Plaats geen containers of pallets tegen de gevel van uw pand. Voorkom klimmogelijkheden.
  • Ruim losliggend materiaal op. Snoei hoge struiken en bomen zodat uw pand goed zichtbaar is.
  • Zorg voor goede verlichting en voorkom dat uw afwezigheid zichtbaar opvalt bijv. door veel post etc.
  • Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden tijdens afwezigheid.
  • Doe altijd aangifte bij de Politie, wanneer u dit niet doet verkeert de Politie in de veronderstelling dat het rustig is op uw bedrijvenpark. Men zal zich dan eerder gaan richten op een ander bedrijvenpark of probleem.

Nieuws2 juli 2014 Subsidieregeling overvallen

Is uw bedrijf of filiaal tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 overvallen?

Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000 voor beveiligingsmaatregelen tegen nieuwe bedrijfsovervallen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt deze subsidie. Het Schadefonds doet dit namens de minister van Veiligheid en Justitie.

 

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?

Voor een subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Uw bedrijf of filiaal is in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 overvallen.

2. Bij de overval is geweld gebruikt of met geweld gedreigd.

3. U heeft aangifte gedaan van de overval.

4. U kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte.

5. U heeft na de overval beveiligingsmaatregelen getroffen tegen nieuwe overvallen.

6. U kunt dit met een factuur of betalingsbewijs aantonen.

 

Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2015 zijn ingediend.

Kijk voor meer informatie op www.schadefonds.nl of klik hier.

Parkbericht24 juni 2014 WERKZAAMHEDEN KNOOPPUNT A59-N2...

WERKZAAMHEDEN KNOOPPUNT A59-N261 VANAF 23 JUNI !

Bijgaand doen wij u belangrijke informatie toekomen m.b.t. de werkzaamheden aan het knooppunt A59-N261 vanaf 23 juni a.s.!


Tevens verzoeken wij u om ook uw medewerkers hiervan op de hoogte te brengen.

 

In juni gelden de volgende afsluitingen:

23 juni 19.30 uur – 24 juni 5.30 uur: afsluiting afrit 37 Rotterdam richting Waalwijk en toerit Waalwijk richting Den Bosch.

 

25 juni 23.59 uur – 26 juni 5.30 uur: afsluiting afrit 37 Den Bosch richting Waalwijk en toerit Waalwijk richting Rotterdam.

 

26 juni 21.00 uur – 27 juni 5.30 uur: afsluiting afrit 37 Den Bosch richting Waalwijk en toerit Waalwijk richting Rotterdam.

 

27 juni 21.30 uur – 28 juni 8.00 uur: afsluiting rijbaan A59 na afrit 37 Rotterdam richting Den Bosch en toerit Waalwijk richting Den Bosch.

 

28 juni 19.00 uur – 29 juni 11.00 uur: afsluiting afrit 37 Den Bosch richting Waalwijk.

 

Parkbericht28 mei 2014 Plaatsing entreezuilen


Vandaag worden op het Bedrijvenpark door Bouwbedrijf Van Son de entreezuilen geplaatst. De entreegebieden vergroten de herkenbaarheid van Bedrijvenpark Kaatsheuvel aanzienlijk en de oude benaming Kets West I en II is hiermee verleden tijd!

 

De zuilen zijn gemaakt van Cortenstaal wat een ‘verroest’ uiterlijk heeft. Dit proces is nog niet bij alle zuilen direct zichtbaar en zal de komende tijd door weersinvloeden verder vorm krijgen. Binnenkort zal de firma Hultermans Elektra de zuilen aansluiten op het lichtnet, zodat ze in de avond en nachtelijke uren van binnenuit verlicht worden wat de herkenbaarheid verder vergroot.

 

Zoals eerder gemeld zijn de zuilen en de wand t.p.v. de entreegebieden onderdeel van de gemeentelijke revitalisering waarvoor een provinciale subsidie geldt.

 

 

Nieuws26 mei 2014 Kets West net op tijd klaar vo...

Kets West net op tijd klaar voor Subsidie


De opknapbeurt van bedrijventerrein Kets West is net op tijd klaar om aanspraak te kunnen maken op een subsidie van de provincie Noord-Brabant. 

De komende dagen wordt begonnen met de herinrichting van de entrees. Bij alle ingangen van het bedrijventerrein komen zuilen te staan met de naam 'Bedrijvenpark Kaatsheuvel'. Daarmee verdwijnen formeel de namen Kets West I en II. De zuilen werden ontworpen door ondernemers in overleg met een architectenbureau. Nabij het kruispunt Veerweg - Bevrijdingsweg komt een kunstwerk te staan met de naam van het bedrijventerrein. De aanpak van de entrees is de laatste fase van de revitalisering van het gebied. Eerder werd de kruising Belgiëstraat - Amerikastraat aangepast en kreeg het terrein nieuwe ledverlichting. Ook werden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd aan de Luxemburgsestraat en aan de Belgiëstraat, waar ook een nieuw fietspad kwam. 

De totale kosten van de revitalisering van het bedrijventerrein bedragen 676.000 euro. Ongeveer de helft daarvan wordt gefinancierd door de provincie. Een voorwaarde voor deze subsidie was dat de werkzaamheden vorige zomer zouden zijn afgerond. Het opstellen en uitvoeren zorgde echter voor vertraging. De gemeente Loon op Zand vroeg daarom een jaar uitstel van de deadline. Daar stemde de provincie mee in.

Aanstaande juni moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Dat wordt dus net gehaald met de aanpak van de entrees de komende dagen.

 

Bron: Brabants Dagblad 


Bericht 11 tot 20
« Vorige  1 2 3 4  Volgende »